Skip to main content
Ik ben er voor je!   06 14 65 77 96

JAZEKER

Detacheren


Ben je een specialist in jouw vakgebied en wil je in verschillende bedrijven meekijken en veel ervaring op doen? Dan is detacheren iets voor jou!

Als je gedetacheerd bent dan heb je een vast contract bij Jazeker arbeidsbemiddeling. Ik ben de juridisch werkgever en zorg voor je loonbetalingen, ziekteverzuim, cursussen en certificeringen. Vaak wordt er gestart met een jaarcontract. Detachering is ontstaan vanuit een specifieke, tijdelijke behoefte bij organisaties, waardoor zij gedurende een vooraf bepaalde periode extra ondersteuning nodig hebben. Deze behoefte kan voortkomen uit bijv. een piekbelasting, uitval door vakantie of ziekte, achterstanden, nieuwe projecten, drukke vakantieperiodes, reorganisaties, fusies, gebrek aan specifieke kennis, extra ondersteuning tijdens drukte, vervanging zwangerschapsverlof of een andere reden waardoor de continuïteit (van de afdeling) in gevaar komt.

DE VOORDELEN EN NADELEN

De voordelen en nadelen van detachering:


Voordelen:

 • Je doet veel ervaring op bij verschillende toonaangevende organisaties

 • Je bouwt een groot netwerk op en ziet/ervaart grote verschillen tussen organisaties

 • Je leert snel thuis te geraken in nieuwe omgevingen, en komt in aanraking met een grote diversiteit aan omgevingen en procedures, met interne politiek en (hoge) werkdruk

Nadelen:

 • Je moet soms ver reizen en de locaties zijn soms afgelegen, een rijbewijs B is dus handig

 • Aangezien het bedrijf snel iemand nodig heeft is er soms weinig tijd je goed te begeleiden en wordt er van je verwacht dat je direct zelfstandig aan de slag kunt

 • Er is vaak een hoge werkdruk, je wordt vaak niet voor niets ingehuurd als externe

VOOR DE OPDRACHTGEVERS!

Voor opdrachtgevers
Detachering kan in meerdere gevallen interessant zijn.


 • Bij de tijdelijke vervanging van een medewerker, bijvoorbeeld bij zwangerschap

 • Als u plotseling extra capaciteit nodig heeft, zoals bij een
  onverwachte piek in de werkzaamheden

 • Bij speciale projecten die vragen om werknemers met specifieke kennis of vaardigheden

JAZEKER!

Detachering


Detachering is interessant voor zowel startende als ook ervaren werknemers. Als starter bied ik je meestal een contract aan voor de duur van de klus of een half jaar.
Detachering is veelal een combinatie van werken en leren.
De werknemer gaat opdrachten uitvoeren bij een grote diversiteit aan organisaties, en krijgt (veelal) studiedagen of bonussen voor het behalen van certificeringen.

snel deskundig personeel

De werving en selectie van deskundig personeel is tijdrovend. U moet bijvoorbeeld een advertentie opstellen, sollicitatiebrieven beoordelen en veel kandidaten interviewen. Bij detachering kunt u dit allemaal overslaan, omdat ik het voorwerk voor u heb gedaan.

frisse blik

Veel gedetacheerde werknemers bezitten een frisse blik. Ze hebben vaak een flink aantal bedrijven van binnenuit gezien en zitten daardoor minder vast aan een bepaalde werkwijze. De kans is groot dat u op deze manier waardevolle kennis en ideeën binnenhaalt waarvan uw bedrijf op termijn de vruchten plukt.

minder risico’s

Jazeker arbeidsbemiddeling geldt meestal als de werkgever. Daardoor loopt u minder risico’s, waaronder het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Ook heeft u meer flexibiliteit, omdat de gedetacheerde niet bij u in dienst is. Meestal spreek ik in de detacheringsovereenkomst overigens wel een proefperiode af en kan daarna een opzegtermijn gelden.

JAZEKER

Laten we samenwerken


Jazeker-arbeidsbemiddeling kenmerkt zich door een gestructureerde aanpak en is nauwkeurig, doelgericht, efficiënt, meedenkend en duidelijk.

Chat openen
Vragen?
Hallo, kan ik je helpen?